Slovo archetyp se v poslední době skloňuje stále častěji. Co to ale vůbec je, jaké mohou být ženské archetypy a k čemu nám slouží v běžném životě?

Pojem archetyp poprvé zavedl švýcarský psycholog a lékař Carl Gustav Jung (1875–1961). Jedná se vlastně o jakýsi vzor či předobraz, ať už jde o postavu nebo příběh, jehož význam všichni chápeme, aniž bychom ho museli složitě studovat. Díky tomu rozumíme pohádkám a mýtům nebo si umíme dost dobře představit pravého hrdinu nebo zlou macechu. Archetypy tak můžeme výborně využít k práci s naší duší a k řešení našich problémů či konfliktů.

Skryté měsíční fáze

V posledních letech se dostávají do povědomí ženské archetypy, zejména ty spojené s ženským reprodukčním cyklem. Stále více žen si všímá spojitosti fází menstruace s cykly v přírodě, a tak lze energie těchto základních archetypů využívat ve svůj prospěch a k vlastnímu rozvoji. Velikým kusem…