Protože mužský a ženský mozek používá své hemisféry a součásti rozdílně, existují samozřejmě i odlišnosti v mozkových poruchách či nemocech, kterými jednotlivá pohlaví trpí či k nimž jsou náchylná.

Muži častěji trpí potížemi v jazykové oblasti, například dyslexií, koktavostí, neschopností formulovat myšlenku, zadrháváním apod. I léčení těchto potíží je v případě mužů složitější a není vždy korunováno úspěchem.

Ženy se lépe vzpamatují z mrtvice
Neurobiologové objevili, že za jazykové vyjadřování odpovídají dvě mozková centra, která mají ženy větší. Mužský mozek zpracovává jazykové informace ve své dominantní hemisféře, zatímco ženský mozek v obou hemisférách. Ženy tak mají nespornou výhodu v případě mozkové mrtvice, ze které se dokážou lépe a rychleji zotavit. Muži navíc mohou mít, a mívají, po ataku mozkové mrtvice potíže s řečí a vyjadřováním obecně.

Jak vnímat bolest?
Bolestí sice…