Na stole stojí poháry naplněné až po okraj červeným vínem. Papež Alexandr VI. sedí v křesle a netrpělivě upírá zrak na tajný vchod. Když se z něj ozve zavrzání, div že nevyskočí a nerozeběhne se ke skrytým dveřím. Právě totiž čeká na jednu ze svých milenek…

Vraždy, úplatky, travičství a incest. Také pomocí těchto ohavných zločinů se má původem španělská šlechtická rodina Borgiů vypracovat do pozice jednoho z nejmocnějších a nejbohatších klanů v renesanční Itálii. Pověsti o jejich bezbřehé krutosti přetrvají dodnes. Byli však Borgiové opravdu tak zvrácení?    

Touha po moci

V srpnu 1492, zhruba týden poté, co se ze Španělska na své objevné plavby vypraví námořní flotila Kryštofa Kolumba (1451–1506), je po smrti papeže Inocence VIII. (1431–1492) zvolen na papežský stolec Rodrigo Borgia (1431–1503), který přijme jméno Alexandr VI. Římský lid jeho volbu uvítá. Rodriga Borgiu zná jako…